Utbildningar

Eleiko Strength Coach – Level 1

Dip. Svensk Klassisk Massör

Fil. kand. Biomedicin – fysisk träning